mint egy családi napközi

Gyermekfelügyelet és készségfejlesztés Budakalászon

_______

Célunk olyan szeretetteljes nevelői környezet kialakítása, ahová a gyermekek örömmel jönnek be nap, mint nap.

Olyan biztonságos, és gyermekbarát helyet építünk, ahol nagy hangsúlyt tudunk fektetni arra, hogy a gyermekek testi-, lelki-, és szociális harmóniája ki tudjon teljesedni.

Folyamatosan törekszünk a szülőkkel való mindennapi nyitott kommunikációra, és a gyermek fejlődésével kapcsolatos visszajelzések átadására.

Szolgáltatásaink

Gyermekfelügyelet

Fejlesztő foglalkozások

Készségfelmérés

Konzultáció

2020

Időpontok

Táborunkban reggel 9-től délután 5-ig várjuk a gyermekeket.

A foglalkozásokat korcsoportonkénti bontásban tartjuk. Minden gyermekre kellő figyelmet fordítunk. Sok-sok szeretettel és türelemmel, izgalmas játékokkal segítjük az óvodások és a kisiskolások készségeinek fejlődését.

Nevelési alapelveink

Szeretet, szakértelem, környezet

_______

A hozzánk járó kisgyermekek személyiségfejlődését sokoldalúan támogatjuk.

A nevelés nálunk úgy valósul meg, hogy mi magunk is szilárd értékrendet képviselünk, pozitív szemléletű viszonyulást adunk az élet dolgaihoz, valamint elegendő teret és döntési szabadságot adunk a hozzánk járó gyermekeknek készségeik gyakorlásához.

Az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk, azaz egyénileg gondozunk minden gyermeket, és saját szükségleteiket vesszük figyelembe.

Holisztikusan szemléljük a gyermeket. Elfogadjuk az otthoni nevelés hatásait és annak elsődlegességét. A gyermek jólléte és nevelése a szülőkkel közös célunk, feladatunk. Törekszünk a kölcsönös tisztelet fenntartására, megbecsülésére. A szülők számára lehetővé tesszük a munkánkba való tevékeny bekapcsolódást, a szakmai kompetenciahatárokra ügyelve. Megfigyeljük a gyermeki interakciókat, amik utalhatnak a gyermeket érő pozitív és esetlegesen negatív hatásokra. A család működését igyekszünk megérteni, megfigyelni, az erősségeket hangsúlyozni, így támogatni a család életminőségének javulását. A beszoktatás időszaka, a mindennapi beszélgetések, a fogadóóra, és a játszódélután mind-mind remek alkalom a szülővel való kapcsolatépítés szempontjából.

Figyelembe vesszük a gyermekek egyéniségét, egyedi sajátosságait. Minden gyermek megismételhetetlen, saját személyiséggel rendelkező individuum. A különleges védelem és bánásmód minden gyermekeket megillet, így különös figyelmet fordítunk egymás tiszteletére, elfogadására, és a gyerekek érzékenyítésére ebben a témakörben. Mesével és példamutatással hozzuk közelebb hozzájuk ezeket az elvont fogalmakat. Fontos feladatunk továbbá a fejlődésbeli lemaradások és a regresszió felismerése, jelzése. Dr. Dorothy Eiron Babatesztkönyve alapján fél évente nyomon követjük a gyermekek testi, lelki, szociális fejlődését. A gyermek sajátos szükségleteinek kielégítését lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. A gyermek aktuális fejlettségi szintjét mindig a gyermek életkorától elvárt szinthez hasonlítjuk a különböző tevékenységi területen. Esetleges lemaradás esetén megfigyeljük a gyermeket és jelzünk a szülőnek, ha további vizsgálatot javaslunk a megfelelő szakembernél.

A kisgyermeknevelő személyisége meghatározó a gyermek és a család életében egyaránt, így szakmai kompetenciánknak, önismeretünknek, identitásunknak, társas készségeinknek a példamutatásban és mintaadásban is fontos szerepe van. Szakmai tudásunkat és kompetenciánkat továbbképzésekkel és önképzéssel, szakmai konzultációval, gondolatcserével igyekszünk mélyíteni, és naprakész információkat szerezni a kisgyermeknevelés új módszereiről, és a kutatási eredményekről. A férfi és női minta átadását fontosnak tartjuk, szeretnénk, ha a gyerekek egy jól működő munkamegosztást és hiteles nemi szerepeket látnának tőlünk.

A biztonság és a stabilitás megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyermek jól érezze magát a mindennapok során. A beszoktatás során a kölcsönös bizalom építésével és a gondozási teendők fokozatos, szülőtől való átvételével biztosítjuk a zökkenőmentes beilleszkedést, és az új környezet elfogadását. A napirend folyamatossága és a folyamatok logikus egymásra épülése fokozza a stabilitást és a gyermek biztonságérzetét. Egyes tevékenységekhez mondókáink, verseink is vannak, amik pozitív kapcsolódást tesznek lehetővé a gyerekeknek az adott folyamathoz. Gyakran beszélgetünk a napirend egymásutániságáról, és arról, hogy mi a következő várható esemény.

Minket választottak

0
Év alatt
0
Család
0
Gyermek

Rólunk mondták

Kik vagyunk?

Viktória

_______

Óvodapedagógusként dolgozom az óvoda-iskola specializáció területén. Egyéni vállalkozóként gyermekfelügyelettel, iskola előkészítő foglalkozással, és más oktatást kiegészítő tevékenységekkel is foglalkozom.

A budakalászi családok igényei késztettek arra, hogy párom segítségével elindítsam a GyereKuckó Napközbeni Gyermekfelügyeletet.

A Családbarát ország megnevezésű, kiemelt projekt keretén belül sikeresen teljesítettem a ,,Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy” című tanfolyamot. Ezen képzés segítségével lehetőségem nyílt további ismereteket szerezni a bölcsődés korosztály nevelésének szakmai szempontjairól, egy ilyen profilú szolgáltatás személyi, és tárgyi feltételeiről, jogi hátteréről.

Ádám

_______

Pedagógus családban nőttem fel. Húgom gyógypedagógus, édesanyám korábban védőnőként dolgozott, jelenleg szociálpedagógus végzettséggel egy általános iskolában foglalkozik gyermekekkel. 

Az elmúlt két évben óvodás és kisiskolás gyermekeknek szerveztünk nyári napközis táborokat édesanyámmal és óvodapedagógus párommal. Ezekben a táborokban olyan pozitív impulzusok értek, melyek hatására úgy döntöttem, hogy a továbbiakban szeretnék főállásban gyermekekkel foglalkozni.

Szabadidőmben szívesen sütök, főzök, így nem kérdés, hogy a gyermekeknek is minőségi, egészséges, helyben főzött ételekkel szeretnék minden nap kedveskedni, és hozzájárulni az ellátás magas színvonalához. Munkám közben ügyelek a higiéniai előírások betartására, valamint a minőségi alapanyagok beszerzését, és megfelelő tárolását is egyaránt fontosnak tartom.

Galéria

Kapcsolat